Hestehov

Avdeling: Hestehov
Aldersgruppe: 0-6 år
Antall barn: 16 barn
Pedagogisk leder: Monica Sande
Kontaktinformasjon: Monica.sande@velle.no

Barnehagelærer: Ida Johanne Storhaug

Fagarbeider: Fatima Hawas

Fagarbeider: Pernille Levorsen Christensen

 

Avdelingen vår er en søskengruppe, og det er ca 17 barn fra 0-6 år på gruppen. Det er flere fordeler med denne måten å organisere barnegruppene på:

- Det blir færre barn på hver avdelingen siden barn under 3 år teller som 2. Vi vet at de fleste barn trives best i mindre grupper

- Avdelingen deles inn i mindre grupper gjennom dagen for å kunne ivareta alle barnas behov på en god måte

- De eldste barna lærer seg å hjelpe og å ta hensyn til de yngste, og de yngste barna får lære av de eldste

- Barna slipper å bytte avdeling i løpet av årene i barnehagen

 

Vi følger en intern progresjonsplan som ivaretar at alle barna får muligheter til å utvikle seg og gjøre erfaringer innenfor fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager.

3 av barnehagens pedagoger har spesiell utdannelse innen småbarnspedagogikk.

Vi starter tilvenningen til barnehagen med et hjemmebesøk i mai/juni. Mer om dette under "Hjemmebesøk".